01/06/2019
MINH PHƯỢNG – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI
MINH PHƯỢNG – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI

Sáng nay, TP.HCM tổ chức khai mạc hè và ngày hội “Kết nối yêu thương, cùng em vui hè” năm 2019 tại Nhà thiếu nhi TP. 500 em thiếu nhi có mặt tham dự ngày hội.