05/12/2019
MAI HƯƠNG – LÊ TỨ - SANH TÀI – TRINH TRÀ
MAI HƯƠNG – LÊ TỨ - SANH TÀI – TRINH TRÀ

Sở Giao thông vận tải TP.HCM mới có báo cáo liên quan đến nhu cầu diện tích mặt bằng dành cho các Bến xe buýt tại công viên 23 tháng 9 và đường Hàm Nghi, quận 1.