29/10/2019
MAI HƯƠNG – KIM THOA – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ
MAI HƯƠNG – KIM THOA – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Theo UBND TP.HCM, 9 tháng đầu năm 2019, TP hiện có 18.964 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố với 24.130 người tham gia phục vụ kinh doanh.

Video liên quan