29/10/2019

TP.HCM kiểm soát ATTP đối với thức ăn đường phố

Theo UBND TP.HCM, 9 tháng đầu năm 2019, TP hiện có 18.964 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố với 24.130 người tham gia phục vụ kinh doanh.

Video liên quan