20/09/2019
PHƯƠNG NAM – QUỐC SỬ - THƯ TRẦN - THÚY QUYÊN
PHƯƠNG NAM – QUỐC SỬ - THƯ TRẦN - THÚY QUYÊN

Trung tâm này sẽ giúp người mù học được công nghệ và trở thành người sáng công nghệ, có thể tiếp cận được kho tri thức không giới hạn để học tập, làm việc, và làm chủ cuộc sống.

Video liên quan