Tag:

TP.HCM chính thức

Sáng 10-1, TP.HCM chính thức hạn chế xe giường nằm vào khu vực trung tâm từ 6h-22h (chỉ được chạy theo các tuyến đường vành đai). Video TP.HCM chính thức

Video: Ngày đầu TP.HCM hạn chế xe giường nằm vào khu vực trung tâm từ 6h-22h
Tin nóng | 10/01/2023
Video: Ngày đầu TP.HCM hạn chế xe giường nằm vào khu vực trung tâm từ 6h-22h

Sáng 10-1, TP.HCM chính thức hạn chế xe giường nằm vào khu vực trung tâm từ 6h-22h (chỉ được chạy theo các tuyến đường vành đai).