Tag:

TP phía Đông

Vừa qua, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương thành lập TP phía Đông trực thuộc TP.HCM trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với tên gọi dự kiến là TP Thủ Đức, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng nền kinh tế. Video TP phía Đông

Đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM: giải quyết nhu cầu nhà ở là cấp thiết
Bạn có biết   |   30/09/2020
Đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM: giải quyết nhu cầu nhà ở là cấp thiết

Vừa qua, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương thành lập TP phía Đông trực thuộc TP.HCM trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với tên gọi dự kiến là TP Thủ Đức, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng nền kinh tế.