Tag:

TP Hà Nội

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương tới các gia đình người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Ông cũng đề nghị TP Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm... Video TP Hà Nội

Tổng bí thư đề nghị TP Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm vụ cháy chung cư mini
Tin nóng   |   14/09/2023
Tổng bí thư đề nghị TP Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm vụ cháy chung cư mini

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương tới các gia đình người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Ông cũng đề nghị TP Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm...