Tag:

TP Gia Nghĩa

Đơn vị thi công duy tu đường tránh TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đào đường tạo nhiều hố to để xử lý ổ gà, nhưng không rào chắn tạo nên những 'hố bom' bẫy người đi đường, gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại. Video TP Gia Nghĩa

Hàng chục 'hố bom' bẫy người đi đường rộng hơn mét ở TP Gia Nghĩa
Tin nóng   |   14/01/2024
Hàng chục 'hố bom' bẫy người đi đường rộng hơn mét ở TP Gia Nghĩa

Đơn vị thi công duy tu đường tránh TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đào đường tạo nhiều hố to để xử lý ổ gà, nhưng không rào chắn tạo nên những 'hố bom' bẫy người đi đường, gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại.