Tag:

TP Gia Nghĩa

Hàng loạt căn nhà ở xã hội tại khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã được bán như nhà thương mại khi chưa được phép. Trong 66 hợp đồng mua nhà ở xã hội trái quy định có người nhà một số lãnh đạo cấp sở tại Đắk Nông. Video TP Gia Nghĩa

Video: Thu hồi hàng loạt nhà ở xã hội bán trái quy định, có người nhà của lãnh đạo cấp sở mua
Tin nóng | 15/04/2023
Video: Thu hồi hàng loạt nhà ở xã hội bán trái quy định, có người nhà của lãnh đạo cấp sở mua

Hàng loạt căn nhà ở xã hội tại khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã được bán như nhà thương mại khi chưa được phép. Trong 66 hợp đồng mua nhà ở xã hội trái quy định có người nhà một số lãnh đạo cấp sở tại Đắk Nông.