Tag:

TP. Đông H

TTO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận đã thực hiện phong tỏa thêm 3 khu vực sau trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận đã thực hiện phong tỏa thêm 3 khu vực sau trên địa bàn. Video TP. Đông H

Video: Phong tỏa thêm 3 khu vực tại Quảng Trị sau 2 ca dương tính mới
Tin nóng   |   10/08/2020
Video: Phong tỏa thêm 3 khu vực tại Quảng Trị sau 2 ca dương tính mới

TTO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận đã thực hiện phong tỏa thêm 3 khu vực sau trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận đã thực hiện phong tỏa thêm 3 khu vực sau trên địa bàn.