Tag:

TP Châu Đốc

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 6-8, lượng người từ khắp nơi trong cả nước đã bắt đầu đổ về tham quan, cúng viếng Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam trước giờ "G" khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam cấp quốc gia năm 2023. Video TP Châu Đốc

Bà con nghe tin miễn phí khi đến lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam nên đi đông lắm
Tin nóng   |   08/06/2023
Bà con nghe tin miễn phí khi đến lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam nên đi đông lắm

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 6-8, lượng người từ khắp nơi trong cả nước đã bắt đầu đổ về tham quan, cúng viếng Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam trước giờ "G" khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam cấp quốc gia năm 2023.