Tag:

tour

Trong định hướng phát triển du lịch Đà Lạt xanh, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đã nhìn nhận những vẫn đề cốt yếu cần thúc đẩy để Đà Lạt phát triển đúng hướng, cân bằng và bền vững. Video tour

Đà Lạt phát triển xanh và bền vững
Đời thường   |   04/12/2023
Đà Lạt phát triển xanh và bền vững

Trong định hướng phát triển du lịch Đà Lạt xanh, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đã nhìn nhận những vẫn đề cốt yếu cần thúc đẩy để Đà Lạt phát triển đúng hướng, cân bằng và bền vững.