Tag:

Tổng thống Ukraine

Trả lời kênh truyền hình Digi24 của Romania, Tổng thống Ukraine - ông Zelensky cho biết nếu chiến sự vẫn chưa kết thúc, ông sẵn sàng tham gia tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Video Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky nói về dự định tái tranh cử tổng thống
Thế giới   |   12/10/2023
Ông Zelensky nói về dự định tái tranh cử tổng thống

Trả lời kênh truyền hình Digi24 của Romania, Tổng thống Ukraine - ông Zelensky cho biết nếu chiến sự vẫn chưa kết thúc, ông sẵn sàng tham gia tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.