Tag:

Tổng Công ty Phát điện 3

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, cập nhật các xu hướng truyền thông mới, Tổng Công ty Phát điện 3 – EVNGENCO3 đã tổ chức tập huấn và trao đổi nghiệp vụ cho lãnh đạo và các Cán bộ, nhân viên phụ trách công tác truyền thông... Video Tổng Công ty Phát điện 3

EVNGENCO3 tổ chức tập huấn nghiệp vụ truyền thông
Bạn có biết   |   19/09/2023
EVNGENCO3 tổ chức tập huấn nghiệp vụ truyền thông

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, cập nhật các xu hướng truyền thông mới, Tổng Công ty Phát điện 3 – EVNGENCO3 đã tổ chức tập huấn và trao đổi nghiệp vụ cho lãnh đạo và các Cán bộ, nhân viên phụ trách công tác truyền thông...