Tag:

Tổng công ty Điện lực miền Nam

“Rất tuyệt vời” là lời động viên to lớn của nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng gửi Tổng công ty điện lực miền Nam. Đây là hành trang quý báu để EVN SPC không ngừng đổi mới, phát huy sáng tạo. Video Tổng công ty Điện lực miền Nam

Ngành Điện tưởng nhớ người con ưu tú Bến Tre
Bạn có biết   |   22/02/2021
Ngành Điện tưởng nhớ người con ưu tú Bến Tre

“Rất tuyệt vời” là lời động viên to lớn của nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng gửi Tổng công ty điện lực miền Nam. Đây là hành trang quý báu để EVN SPC không ngừng đổi mới, phát huy sáng tạo.