Tag:

Tổng Bí thư

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, 10h sáng 18-5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt. Video Tổng Bí thư

Tổng bí thư họp với lãnh đạo chủ chốt
Tin nóng   |   18/05/2024
Tổng bí thư họp với lãnh đạo chủ chốt

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, 10h sáng 18-5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt.