Tag:

tokyo

Một con cá ngừ vây xanh nặng 212kg đã được bán với giá hơn 36 triệu yên (khoảng 6,3 tỉ đồng) tại chợ Toyosu ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5-1. Video tokyo

Video: Cận cảnh con cá ngừ vây xanh 212kg có giá hơn 6,3 tỉ đồng
Video: Cận cảnh con cá ngừ vây xanh 212kg có giá hơn 6,3 tỉ đồng

Một con cá ngừ vây xanh nặng 212kg đã được bán với giá hơn 36 triệu yên (khoảng 6,3 tỉ đồng) tại chợ Toyosu ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5-1.