Tag:

Tôi yêu áo dài Việt Nam

Sáng 5-3, 3.000 người gồm lãnh đạo thành phố, văn nghệ sĩ và người dân TP.HCM đã tham gia chương trình diễu hành áo dài với chủ đề 'Tôi yêu áo dài Việt Nam'. Video Tôi yêu áo dài Việt Nam

Giải trí   |   05/03/2023
Video: 3.000 người diễu hành áo dài ở TP.HCM

Sáng 5-3, 3.000 người gồm lãnh đạo thành phố, văn nghệ sĩ và người dân TP.HCM đã tham gia chương trình diễu hành áo dài với chủ đề 'Tôi yêu áo dài Việt Nam'.