Tag:

Tòa án tối cao Mỹ

Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-2, ông Trump yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ chặn phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang về việc bác quyền miễn trừ truy tố đối với ông. Phán quyết của tòa phúc thẩm gây nguy cơ phá vỡ khả năng tranh cử của ông Trump. Video Tòa án tối cao Mỹ

Ông Trump bị bác quyền miễn trừ truy tố, nguy cơ phá vỡ khả năng tranh cử
Thế giới   |   13/02/2024
Ông Trump bị bác quyền miễn trừ truy tố, nguy cơ phá vỡ khả năng tranh cử

Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-2, ông Trump yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ chặn phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang về việc bác quyền miễn trừ truy tố đối với ông. Phán quyết của tòa phúc thẩm gây nguy cơ phá vỡ khả năng tranh cử của ông Trump.