Tag:

tỏ ra khá gay gắt

TTO - Về cáo buộc tham gia dự án để trục lợi, bà Thúy tỏ ra khá gay gắt "Tôi không đồng ý quan điểm của cáo trạng, tôi không biết là tôi trục lợi cái gì. Tôi tham gia vào, được sự đồng ý của cơ quan chức năng". Video tỏ ra khá gay gắt

Video: Bị cáo buộc tham gia dự án để trục lợi, bà Thúy tỏ ra khá gay gắt
Tin nóng   |   17/09/2020
Video: Bị cáo buộc tham gia dự án để trục lợi, bà Thúy tỏ ra khá gay gắt

TTO - Về cáo buộc tham gia dự án để trục lợi, bà Thúy tỏ ra khá gay gắt "Tôi không đồng ý quan điểm của cáo trạng, tôi không biết là tôi trục lợi cái gì. Tôi tham gia vào, được sự đồng ý của cơ quan chức năng".