Tag:

tổ chức tiêm

TTO - Ngày 22-11, TP.HCM tiêm đại trà vắc xin đợt 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Nhóm 1 là trẻ 12-17 tuổi sinh sống, học tập tại TP.HCM đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Nhóm còn lại là trẻ 12-17 tuổi sống và học tập tại TP.HCM nhưng chưa tiêm trong đợt 1. Video tổ chức tiêm

Video: TP.HCM tiêm vắc xin đợt 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi
Tin nóng   |   22/11/2021
Video: TP.HCM tiêm vắc xin đợt 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi

TTO - Ngày 22-11, TP.HCM tiêm đại trà vắc xin đợt 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Nhóm 1 là trẻ 12-17 tuổi sinh sống, học tập tại TP.HCM đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Nhóm còn lại là trẻ 12-17 tuổi sống và học tập tại TP.HCM nhưng chưa tiêm trong đợt 1.