26/12/2019

Hầu như trong chúng ta, ai cũng từng rơi vào trạng thái mất ngủ thậm chí là stress, đặc biệt là giới văn phòng. Và để giúp chúng ta chú ý và phát hiện để sớm cải thiện tình trạng trên trước khi chúng đem lại những hệ lụy tiêu cực, mời quý vị cùng đến với buổi trò chuyện cùng các bác sỹ và chuyên gia xoay quanh chủ đề stress và mất ngủ.

Video liên quan