Tag:

tình trạng lãn công

Ngày 19-9, trong buổi khảo sát thực tế tại dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, ông Lưu Xuân Thủy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, đưa ra cảnh báo về thực trạng đáng lo trên hầu hết các công trường đó là tình trạng lãn công ở hầu hết các gói thầu thuộc dự án. Video tình trạng lãn công

Chấn chỉnh tình trạng lãn công tại dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Tin nóng   |   19/09/2019
Chấn chỉnh tình trạng lãn công tại dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Ngày 19-9, trong buổi khảo sát thực tế tại dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, ông Lưu Xuân Thủy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, đưa ra cảnh báo về thực trạng đáng lo trên hầu hết các công trường đó là tình trạng lãn công ở hầu hết các gói thầu thuộc dự án.