Tag:

tỉnh Đắk Lắk

Ngày 14-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk bầu bổ sung ông Nguyễn Thiên Văn, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Ea Súp, làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 66/67/74 phiếu (vắng 7 đại biểu), đạt 89,18%. Video tỉnh Đắk Lắk

Bí thư Huyện ủy Ea Súp được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
Tin nóng   |   14/06/2023
Bí thư Huyện ủy Ea Súp được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 14-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk bầu bổ sung ông Nguyễn Thiên Văn, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Ea Súp, làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 66/67/74 phiếu (vắng 7 đại biểu), đạt 89,18%.