Tag:

tinh của nước

Người dân trong vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên-Huế gọi nuốc là “tinh của nước”. Nuốc là loài sống trong vùng nước lợ. Vào những tháng đầu năm âm lịch, khi vùng nước lợ này xuất hiện những váng trắng đục nổi lên thì đó cũng là lúc báo hiệu bắt đầu một mùa nuốc. Sau chừng vài tuần, nuốc dần lớn, hiện đầy khắp mặt đầm phá. Đây cũng là thời điểm vào vụ nuốc. Video tinh của nước

Về phá Tam Giang – Cầu Hai bắt con “tinh của nước”Live
Thú vị   |   11/04/2019
Về phá Tam Giang – Cầu Hai bắt con “tinh của nước”

Người dân trong vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên-Huế gọi nuốc là “tinh của nước”. Nuốc là loài sống trong vùng nước lợ. Vào những tháng đầu năm âm lịch, khi vùng nước lợ này xuất hiện những váng trắng đục nổi lên thì đó cũng là lúc báo hiệu bắt đầu một mùa nuốc. Sau chừng vài tuần, nuốc dần lớn, hiện đầy khắp mặt đầm phá. Đây cũng là thời điểm vào vụ nuốc.