Tag:

tin thế giới

Hạ viện Mỹ (435 ghế) vừa thông qua dự luật về trần nợ công với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống. Sau khi Hạ viện thông qua, dự luật trần nợ công sẽ được chuyển tiếp đến Thượng viện xem xét và biểu quyết. Video tin thế giới

Hạ viện vừa thông qua dự luật trần nợ công nhằm giúp Mỹ thoát cảnh vỡ nợ
Thế giới | 01/06/2023
Hạ viện vừa thông qua dự luật trần nợ công nhằm giúp Mỹ thoát cảnh vỡ nợ

Hạ viện Mỹ (435 ghế) vừa thông qua dự luật về trần nợ công với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống. Sau khi Hạ viện thông qua, dự luật trần nợ công sẽ được chuyển tiếp đến Thượng viện xem xét và biểu quyết.