24/05/2019

Tiêu điểm hôm nay là ghi nhận diễn biến dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, đàn heo đứng trước nguy cơ tan tác; người chăn nuôi như đang ngồi trên lửa, cũng đứng trước nguy cơ điêu đứng cùng đàn heo. Chương trình còn có rất nhiều tin nóng được cập nhật trong 24h qua.