Tag:

tin mới vụ bà phương hằng

Bản tin 30s Nóng 1-6: Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vì sao tòa trả hồ sơ, nội dung cần làm rõ; Xe buýt tông nhiều xe dừng đèn đỏ ở quận Bình Thạnh; Giám đốc trung tâm văn hóa huyện đột tử khi đang phát biểu… Video tin mới vụ bà phương hằng

Bản tin 30s Nóng: Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vì sao tòa trả hồ sơ, nội dung cần làm rõ
30S Nóng   |   01/06/2023
Bản tin 30s Nóng: Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vì sao tòa trả hồ sơ, nội dung cần làm rõ

Bản tin 30s Nóng 1-6: Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vì sao tòa trả hồ sơ, nội dung cần làm rõ; Xe buýt tông nhiều xe dừng đèn đỏ ở quận Bình Thạnh; Giám đốc trung tâm văn hóa huyện đột tử khi đang phát biểu…