Tag:

“tiểu sa mạc” Ninh Thuận

Ninh Thuận đang bước vào thời điểm nắng nóng khủng khiếp. Vùng đất này đang trở thành “tiểu sa mạc”, nhất là vùng nông thôn phía Tây và phía Nam. Dù mới chỉ là đầu mùa khô nắng nhưng cây cỏ ở nhiều nơi hầu như đã chết khô... Video “tiểu sa mạc” Ninh Thuận

Người dân oằn mình giữa hạn hán ở “tiểu sa mạc” Ninh Thuận
Tin nóng   |   25/03/2020
Người dân oằn mình giữa hạn hán ở “tiểu sa mạc” Ninh Thuận

Ninh Thuận đang bước vào thời điểm nắng nóng khủng khiếp. Vùng đất này đang trở thành “tiểu sa mạc”, nhất là vùng nông thôn phía Tây và phía Nam. Dù mới chỉ là đầu mùa khô nắng nhưng cây cỏ ở nhiều nơi hầu như đã chết khô...