24/06/2019
LÊ PHAN – DUYÊN PHAN – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
LÊ PHAN – DUYÊN PHAN – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

“Xe tới, xe tới”. Tiếng gọi lớn làm những người đang ngồi nghỉ trong lán trò chuyện, vội vàng ra đứng chờ sẵn để “mót củi”. Trong đống lá hỗn độn, nhiều phụ nữ như chìm hẳn trong đó, tìm kiếm những cành củi to có thể sử dụng được để bán lại.

Video liên quan