Tag:

tiểu hành tinh 2022 KY4

TTO - Ngày 17-7, tiểu hành tinh 2022 KY4 với kích thường bằng tòa nhà 50 tầng sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách gần nhất trong 100 năm qua. 2022 KY4 có đường kính khoảng 88m tại nơi rộng nhất, hiện di chuyển với vận tốc xấp xỉ 27.000km/h. Video tiểu hành tinh 2022 KY4

Video: Hôm nay, tiểu hành tinh bằng tòa nhà 50 tầng sẽ bay ngang trái đất
Tin nóng   |   17/07/2022
Video: Hôm nay, tiểu hành tinh bằng tòa nhà 50 tầng sẽ bay ngang trái đất

TTO - Ngày 17-7, tiểu hành tinh 2022 KY4 với kích thường bằng tòa nhà 50 tầng sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách gần nhất trong 100 năm qua. 2022 KY4 có đường kính khoảng 88m tại nơi rộng nhất, hiện di chuyển với vận tốc xấp xỉ 27.000km/h.