Tag:

tiểu hành tinh 2022 AP7

TTO - 2022 AP7 được phát hiện trong vùng không gian giữa Trái đất và sao Kim, và là tiểu hành tinh lớn nhất có thể gây nguy hiểm cho Trái đất từng được phát hiện trong 8 năm qua. Video tiểu hành tinh 2022 AP7

Tin nóng | 02/11/2022
Video: Cận cảnh tiểu hành tinh khổng lồ có thể đe dọa Trái đất

TTO - 2022 AP7 được phát hiện trong vùng không gian giữa Trái đất và sao Kim, và là tiểu hành tinh lớn nhất có thể gây nguy hiểm cho Trái đất từng được phát hiện trong 8 năm qua.