Tag:

tiếp xúc với F0

TTO - Thay vì gặp thoáng qua ở thang máy, trong siêu thị cũng được coi là F1 và phải cách ly; quyết định ngày 29-12 của Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 đã điều chỉnh tất cả các định nghĩa trước đây về ca nghi ngờ, F0, F1. Video tiếp xúc với F0

Video: Định nghĩa mới, cụ thể hơn về ca nghi ngờ F0, F1 của Bộ Y tế
Tin nóng   |   30/12/2021
Video: Định nghĩa mới, cụ thể hơn về ca nghi ngờ F0, F1 của Bộ Y tế

TTO - Thay vì gặp thoáng qua ở thang máy, trong siêu thị cũng được coi là F1 và phải cách ly; quyết định ngày 29-12 của Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 đã điều chỉnh tất cả các định nghĩa trước đây về ca nghi ngờ, F0, F1.