Tag:

tiếp viên Vietnam Airlines

Bản tin 30s Nóng 17-3: Chấn động, 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines (VNA) mang hơn 11kg ma túy bị bắt ở Tân Sơn Nhất; Giết hổ nấu cao trong vườn nhà, bắt 7 người; Xe đầu kéo bị cuộn thép đè nát đầu; Trâu xổng chuồng 'đại náo' đám tang. Video tiếp viên Vietnam Airlines

Bản tin 30s Nóng: Vụ chấn động, 4 tiếp viên VNA mang hơn 11kg ma túy bị bắt ở Tân Sơn Nhất
30S Nóng | 17/03/2023
Bản tin 30s Nóng: Vụ chấn động, 4 tiếp viên VNA mang hơn 11kg ma túy bị bắt ở Tân Sơn Nhất

Bản tin 30s Nóng 17-3: Chấn động, 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines (VNA) mang hơn 11kg ma túy bị bắt ở Tân Sơn Nhất; Giết hổ nấu cao trong vườn nhà, bắt 7 người; Xe đầu kéo bị cuộn thép đè nát đầu; Trâu xổng chuồng 'đại náo' đám tang.