Tag:

Tiếp sức nhà nông cho con đến trường

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình “Tiếp sức nhà nông” đã tạo được một dấu ấn mạnh mẽ trong dư luận xã hội, thu hút sự đóng góp nhiệt tình từ các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và cả nhân viên… Video Tiếp sức nhà nông cho con đến trường

Báo Tuổi Trẻ - GreenFeed Việt Nam: Nhìn lại hành trình cùng nông dân vươn lên thoát nghèo
Bạn có biết   |   14/01/2021
Báo Tuổi Trẻ - GreenFeed Việt Nam: Nhìn lại hành trình cùng nông dân vươn lên thoát nghèo

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình “Tiếp sức nhà nông” đã tạo được một dấu ấn mạnh mẽ trong dư luận xã hội, thu hút sự đóng góp nhiệt tình từ các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và cả nhân viên…