Tag:

Tiếp sức nhà nông 2022

Thời gian qua, những đồng vốn của chương trình Tiếp sức nhà nông đã thật sự trở thành cứu cánh, giúp nông dân nghèo vượt qua những ngày tháng khó khăn và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn. Video Tiếp sức nhà nông 2022

Tiếp sức nhà nông 2022: Hành trình 13 năm đi cùng bà con nông dân
Bạn có biết   |   19/09/2022
Tiếp sức nhà nông 2022: Hành trình 13 năm đi cùng bà con nông dân

Thời gian qua, những đồng vốn của chương trình Tiếp sức nhà nông đã thật sự trở thành cứu cánh, giúp nông dân nghèo vượt qua những ngày tháng khó khăn và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.