Tag:

Tiếp sức nhà nông 2021

Cuộc sống không may mắn, kinh tế khó khăn nhưng những người cha, người mẹ nông dân đơn thân ở Đăk Lăk ấy vẫn vất vả sớm hôm để nuôi đàn con khôn lớn. Và “Tiếp sức nhà nông” đã đến kịp lúc! Video Tiếp sức nhà nông 2021

Tiếp sức nhà nông 2021: Quyết vượt khó để có tương lai tươi sáng
Bạn có biết   |   19/12/2021
Tiếp sức nhà nông 2021: Quyết vượt khó để có tương lai tươi sáng

Cuộc sống không may mắn, kinh tế khó khăn nhưng những người cha, người mẹ nông dân đơn thân ở Đăk Lăk ấy vẫn vất vả sớm hôm để nuôi đàn con khôn lớn. Và “Tiếp sức nhà nông” đã đến kịp lúc!