Tag:

tiếp nhận

TTO - Chi cục Kiểm lâm TP. HCM vừa tiếp nhận một con khỉ đã có một lần sổng chuồng sau đó bị người dân bắt lại và một con khỉ đã cắn một người. Video tiếp nhận

Video: Người dân ở TP.HCM tự nguyện giao 2 con khỉ đuôi lợn cho kiểm lâm
Tin nóng   |   21/05/2022
Video: Người dân ở TP.HCM tự nguyện giao 2 con khỉ đuôi lợn cho kiểm lâm

TTO - Chi cục Kiểm lâm TP. HCM vừa tiếp nhận một con khỉ đã có một lần sổng chuồng sau đó bị người dân bắt lại và một con khỉ đã cắn một người.