10/10/2019

Hiện nay, theo luật mức phạt được áp dụng là 100.000 - 200.000 đồng với hành vi đi xe đạp vào đường cấm và 60.000-80.000 đồng với hành vi đi xe đạp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.