Tag:

tiếp cận

TTO - Trả lời chất vấn ngày 8-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh doanh nghiệp cần nhất là sự thấu hiểu khó khăn và kịp thời tháo gỡ của chính quyền. Video tiếp cận

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Doanh nghiệp cần nhất là sự thấu hiểu khó khăn, kịp thời tháo gỡ của chính quyền
Tin nóng   |   08/12/2021
Chủ tịch Phan Văn Mãi: Doanh nghiệp cần nhất là sự thấu hiểu khó khăn, kịp thời tháo gỡ của chính quyền

TTO - Trả lời chất vấn ngày 8-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh doanh nghiệp cần nhất là sự thấu hiểu khó khăn và kịp thời tháo gỡ của chính quyền.