Tag:

tiền ghế ngồi

TTO - Bản tin 30s Nóng 14-9: Trả lại ‘tiền ghế ngồi’ 40 ngàn đồng/học sinh; Tử hình 2 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm; Làm rụng 1 quả sầu riêng bị bắt đền 10 triệu đồng; Ông Trump nói: ‘Sẽ thảo luận để làm tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ’… Video tiền ghế ngồi

Bản tin 30s Nóng: Tử hình 2 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm; Trả lại ‘tiền ghế ngồi’ 40 ngàn đồng/học sinh
30S Nóng   |   14/09/2020
Bản tin 30s Nóng: Tử hình 2 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm; Trả lại ‘tiền ghế ngồi’ 40 ngàn đồng/học sinh

TTO - Bản tin 30s Nóng 14-9: Trả lại ‘tiền ghế ngồi’ 40 ngàn đồng/học sinh; Tử hình 2 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm; Làm rụng 1 quả sầu riêng bị bắt đền 10 triệu đồng; Ông Trump nói: ‘Sẽ thảo luận để làm tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ’…