Tag:

tiêm vaccine

Tọa đàm 'Tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm mùa hè', có sự góp mặt của các chuyên gia y tế với những kiến thức bổ ích, chuyên sâu. Video tiêm vaccine

Live
Trực tiếp   |   10/08/2023
Tọa đàm 'Tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm mùa hè'

Tọa đàm 'Tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm mùa hè', có sự góp mặt của các chuyên gia y tế với những kiến thức bổ ích, chuyên sâu.

Từ ngày
Đến ngày