Tag:

tiêm vaccine covid-19

Chương trình với nhiều thông tin đáng chú ý: Đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trước năm học mới; Tìm thấy cháu gái 13 tuổi sau nhiều ngày cùng bạn trai bỏ trốn đi nhiều tỉnh; Trộm cắt khoá cổng, liên tiếp lấy đi 2 xe tay ga... Video tiêm vaccine covid-19

Góc nhìn trưa nay | Những con ‘tàu ma’ hủy diệt bất cứ sinh vật nào bị quét qua
Góc nhìn trưa nay   |   19/08/2022
Góc nhìn trưa nay | Những con ‘tàu ma’ hủy diệt bất cứ sinh vật nào bị quét qua

Chương trình với nhiều thông tin đáng chú ý: Đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trước năm học mới; Tìm thấy cháu gái 13 tuổi sau nhiều ngày cùng bạn trai bỏ trốn đi nhiều tỉnh; Trộm cắt khoá cổng, liên tiếp lấy đi 2 xe tay ga...