Tag:

tiêm ngừa vắc xin

Báo Tuổi Trẻ và Hệ thống Tiêm chủng VNVC đồng tổ chức cuộc thi viết "Tiêm ngừa - Chuyện chưa kể". Đây là cơ hội để mọi người chia sẻ câu chuyện của mình, truyền cảm hứng và nâng cao ý thức về tầm quan trọng của tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Video tiêm ngừa vắc xin

Trực tiếp   |   15/06/2023
Trực tiếp: Lễ phát động Cuộc thi viết 'Tiêm ngừa - chuyện chưa kể'

Báo Tuổi Trẻ và Hệ thống Tiêm chủng VNVC đồng tổ chức cuộc thi viết "Tiêm ngừa - Chuyện chưa kể". Đây là cơ hội để mọi người chia sẻ câu chuyện của mình, truyền cảm hứng và nâng cao ý thức về tầm quan trọng của tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.