Tag:

tiêm ngừa phòng bệnh bạch hầu

Bạch hầu, dịch bệnh đang tái phát ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Video tiêm ngừa phòng bệnh bạch hầu

Làm thế nào để phòng ngừa bệnh bạch hầu hiệu quả?
Bạn có biết   |   02/07/2020
Làm thế nào để phòng ngừa bệnh bạch hầu hiệu quả?

Bạch hầu, dịch bệnh đang tái phát ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người.