Tag:

tiêm chích ma túy

Chương trình với nhiều thông tin đáng chú ý: Nông dân Sa Đéc tất bật trên những cánh đồng hoa Tết; Chính quyền Quảng Nam mua cát cấp cho dân chống bão; Khởi tố nhóm đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi... Video tiêm chích ma túy

Góc nhìn trưa nay | Người nghiện công khai tiêm chích ma túy ở trung tâm TP.HCM
Góc nhìn trưa nay   |   27/09/2022
Góc nhìn trưa nay | Người nghiện công khai tiêm chích ma túy ở trung tâm TP.HCM

Chương trình với nhiều thông tin đáng chú ý: Nông dân Sa Đéc tất bật trên những cánh đồng hoa Tết; Chính quyền Quảng Nam mua cát cấp cho dân chống bão; Khởi tố nhóm đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi...