25/10/2019
HÀ ĐỒNG – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
HÀ ĐỒNG – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Hiện nay, ở huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa có hơn 30 cơ sở chế biến lâm sản, mỗi năm các cơ sở này giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Tuy nhiên, tại các cơ sở chế biến lâm sản luôn tiềm ẩn mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến tính mạng công nhân.