Tag:

tỉ lệ F0 vùng đỏ giảm

TTO - Bản tin 30s Nóng17-9: Tỉ lệ F0 ở ‘vùng đỏ’ tại TP.HCM giảm mạnh; Khám nhà nữ nhân viên tiệm vàng lớn ở Bình Phước, nghi lấy trộm 2.380 chiếc nhẫn, công an thu nhiều nhẫn và giấy cầm đồ; Thủy Tiên sao kê từ thiện miền Trung… Video tỉ lệ F0 vùng đỏ giảm

Bản tin 30s Nóng: Tỉ lệ F0 ở ‘vùng đỏ’ giảm; Khám nhà nữ nhân viên trộm 2.380 chiếc nhẫn; Thủy Tiên sao kê
30S Nóng   |   17/09/2021
Bản tin 30s Nóng: Tỉ lệ F0 ở ‘vùng đỏ’ giảm; Khám nhà nữ nhân viên trộm 2.380 chiếc nhẫn; Thủy Tiên sao kê

TTO - Bản tin 30s Nóng17-9: Tỉ lệ F0 ở ‘vùng đỏ’ tại TP.HCM giảm mạnh; Khám nhà nữ nhân viên tiệm vàng lớn ở Bình Phước, nghi lấy trộm 2.380 chiếc nhẫn, công an thu nhiều nhẫn và giấy cầm đồ; Thủy Tiên sao kê từ thiện miền Trung…