Tag:

thuyền

Sau khi xem đoạn phim quay cảnh sóng thần tại Nhật Bản vào năm 2011, Chris Robinson đã nảy ra ý tưởng xây dựng một phương tiện bảo vệ người dân khỏi những cơn sóng thần. Video thuyền

Ý tưởng táo bạo về chiếc thuyền gỗ vượt qua sóng thần
Thế giới muôn màu   |   15/02/2019
Ý tưởng táo bạo về chiếc thuyền gỗ vượt qua sóng thần

Sau khi xem đoạn phim quay cảnh sóng thần tại Nhật Bản vào năm 2011, Chris Robinson đã nảy ra ý tưởng xây dựng một phương tiện bảo vệ người dân khỏi những cơn sóng thần.