Tag:

thuyền chở quá số người

TTO - Mới đây, một nhóm người buôn bán gia súc ở Ấn Độ bị lên án vì kéo một đàn trâu, bò qua sông. Hành động của nhóm người không chỉ bị lên án vì ngược đãi động vật, mà còn không đảm bảo an toàn vì thuyền chở quá số người và không có áo phao. Video thuyền chở quá số người

Camera 360   |   07/01/2021
Video: Kéo đàn gia súc qua sông... bị cộng đồng mạng lên án

TTO - Mới đây, một nhóm người buôn bán gia súc ở Ấn Độ bị lên án vì kéo một đàn trâu, bò qua sông. Hành động của nhóm người không chỉ bị lên án vì ngược đãi động vật, mà còn không đảm bảo an toàn vì thuyền chở quá số người và không có áo phao.