Tag:

thưởng thức món ngon

Để lựa chọn tôm hùm ngon, chúng ta có một số cách như sau: Thứ nhất tôm phải còn sống và có đầy đủ các bộ phận và số lượng que càng có màu xanh trong. Đầu tôm to già thì sẽ chắc thịt và ngọt, có gạch nhiều. Video thưởng thức món ngon

Video: Đưa thủy sản Việt lên bàn tiệc thế giới - Tôm hùm xứ Nẫu
Thú vị   |   25/05/2023
Video: Đưa thủy sản Việt lên bàn tiệc thế giới - Tôm hùm xứ Nẫu

Để lựa chọn tôm hùm ngon, chúng ta có một số cách như sau: Thứ nhất tôm phải còn sống và có đầy đủ các bộ phận và số lượng que càng có màu xanh trong. Đầu tôm to già thì sẽ chắc thịt và ngọt, có gạch nhiều.